Grote brand in kerk 1958

Ondanks inzet van de Son en Breugelse spuitgasten en hun collega's uit de buurdorpen, brandde de kerk af op 29 december 1958. De oorzaak is nooit met zekerheid vastgesteld zowel opzet als onachtzaamheid met een straalkacheltje werden als oorzaak gezien. Wel speelde voor de brand dat de kerk veel te klein was geworden voor het sterk toegenomen aantal gelovigen. Dit heeft de geruchten na de brand natuurlijk alleen maar versterkt.
Na de brand is de kerk vervangen door een modern kerkgebouw dat in juni 1960 gereed was en veel meer mensen kon bevatten. Een storm in december 1960 maakte een definitief einde aan de oude kerk. In 1966 werd de kerk gesloopt
 brandweerhistorie 1958 1