Eindhoven, 13 juni 2014 - In het reorganisatieplan voor de regionale brandweer in Zuidoost Brabant is amper aandacht voor de vrijwilligers. "Er ontbreekt een beeld van de toekomst van de vrijwilligers binnen het korps", zegt burgemeester Maarten Houben van Nuenen. De zogeheten Toekomstivisie Brandweerzorg leidt momenteel tot commotie onder vrijwilligers en beroepskrachten. brandweer11

Het uitgangspunt van het huidige concept-plan is te snijden in de aantallen voertuigen en vrijwilligers. Deze en andere ingrepen zouden moeten leiden tot een bezuiniging van vier tot zes miljoen euro.

De medewerkers spraken al eerder de vrees uit de veiligheid van de bewoners niet meer te kunnen garanderen, als het plan doorgaat.

De beroepskrachten worden tijdens de discussie over de toekomst van de brandweer vertegenwoordigd door de vakbonden. Houben roept de vrijwilligers op óók de krachten te bundelen.