De brandweer is een gemeentelijke taak, maar de activiteiten gaan vaak over de gemeentegrens heen. Er zijn veel samenwerkingsverbanden, zowel tussen gemeentes als op regionaal en landelijk niveau.

Samenwerking in de regio

Brandweerkorpsen werken onderling samen in gemeentelijk en regionaal verband. Op deze manier kunnen we efficiƫnter werken en bij grote incidenten en rampen snel beschikken over voldoende mensen en middelen.

130402 18897

Landelijke organisaties In Nederland houden zich diverse organisaties bezig met (brand)preventie, nazorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals:

Beleid

- Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Heeft als aandachtgebieden onder meer de brandweer en rampenbeheersing.
   

- Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)
  De branchevereniging van en voor de brandweer en rampenbestrijding in Nederland.
   

Kennis en Opleidingen

- Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid/Brandweeracademie (NIFV)
  Ontwikkelt kennis en draagt bij aan de vakontwikkeling voor brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
   

- Het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe)
  Verantwoordelijk voor de examinering van brandweerpersoneel.
   

Documentatie

- Het Nationaal Brandweerdocumentatiecentrum (NBDC)
  Verzamelt allerlei documentatie op het gebied van de (geschiedenis van de) brandweer en rampenbestrijding in Nederland.
   

- Het nationaal brandweermuseum Hellevoetsluis
 

Grote collectie brandbestrijdingsmiddelen en oude brandweervoertuigen.

 

Preventie en nazorg

- De Stichting Consument en Veiligheid
  Advies over veiligheid en preventie, koop- en gebruikstips, productinformatie en praktische weetjes.
   
- De Nederlandse Brandwondenstichting
  Informatie over diverse aspecten van brandwonden, aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiĆ«nten en onderzoek.
 
- TNO-Kwaliteit van Leven
  Ondersteunt beleidsmakers bij de beoordeling van de gevolgen van ruimtelijke en verkeersmaatregelen voor de kwaliteit van de lokale leefomgeving.
   
- Het Nationaal Centrum voor Preventie
  Certificeringinstituut voor inbraakpreventie en brandveiligheid.
   
- De Stichting Salvage
  Zorgt namens brandverzekeraars voor persoonlijke hulpverlening, maximale schadebeperking en zaakwaarneming na een brand.
   
- Stichting Kind en Brandwond
  Vult de behandeling van kinderen met brandwonden aan.