Het bestrijden van branden is in Nederland van oudsher een taak van de gemeente. Vrijwel elke gemeente heeft dan ook een eigen brandweerkorps. De één groter dan de andere: dat hangt af van de omvang van de gemeente.

De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. We doen echter veel meer. We hebben bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven we advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we  over uw veiligheid.

130413 18946