Post Son en Breugel

Het bestrijden van branden was in Nederland van oudsher een taak van de gemeente. Vrijwel elke gemeente had dan ook een eigen brandweerkorps. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeentelijke korpsen opgegaan in de Veiligheids Regio Brabant Zuidoost (Vrbzo).

De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden en bevrijden van slachtoffers bij verkeersongevallen. We doen echter veel meer. We hebben bijvoorbeeld een coördinerende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook geven we advies over het voorkomen van brandonveilige situaties. Samen met andere hulporganisaties waken we over uw veiligheid.

De brandweer houdt zich naast de basisbrandweerzorg ook bezig met specialistische taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gaspakteams, grootwatertransport, oppervlakte redding en reanimatie.

Naast haar taken in de bestrijding van incidenten zijn de vrijwilligersvan de post betrokken bij allerlei maatschappelijke acitivteiten in de gemeenschap.

Post Son en Breugel bestaat uit 23 vrijwilligers. De brandweerkazerne is gelegen aan de Rooijseweg 1. Voor de uitvoering van het takenpakket staan 1 tankautospuit, een verbindings-commando voertuig, een Personeel/materiaal bus en een algemene dienst voertuig ter beschikking. Op deze site kunt u alles vinden over de post, materieel, uitrukken, actueel brandweernieuws en veel fotomateriaal.

Brandweer post Son en Breugel wenst u heel veel lees en kijkplezier.

 

Is je interesse gewekt om brandweervrijwilliger te worden, kijk dan op www.jouwbrandweer.nl